SD Sporti > Program > Športna šola

Športna šola

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Vse, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne more več nadoknaditi. Njegove aktivnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na njegov razvoj in na oblikovanje sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti.

V največji meri lahko otroci koordinacijo razvijejo do 6. leta starosti. To je obdobje, v katerem so najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo združenje v gibalne strukture na višjem nivoju. Do začetka pubertete je ta razvoj še vedno dokaj strm, čeprav je nekoliko manjši vzpon kot do 6. leta.

Raziskave kažejo, da ima 30 % slovenskih otrok prekomerno telesno težo, od 5. do 12. leta pa že posedujejo vsaj en dejavnik tveganja za obolenje srca in ožilja. Glavna vzroka za slabo zdravje otrok sta premalo gibanja in nezdrava prehrana.

Prav zaradi naštetih razlogov vam v našem športnem društvu v okviru športne šole ponujamo vodeno vadbo in tečaj rolanja.