VODJA ŠD SPORTI

Janja Budna Leban

Diplomirana profesorica športa. 10 let se je ukvarjala z atletiko in sicer s skokom v višino, kjer je bila večkratna državna prvakinja v vseh kategorijah, večletna članica slovenske reprezentance.


O NAS

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Vse, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne more več nadoknaditi. Njegove dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na njegov razvoj in na oblikovanje sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti.

V največji meri lahko otroci koordinacijo razvijejo do 6. leta starosti. To je obdobje, v katerem so najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo združenje v gibalne strukture na višjem nivoju. Do začetka pubertete je ta razvoj še vedno dokaj strm, čeprav je nekoliko manjši vzpon, kot do 6. leta.

Raziskave kažejo, da ima 30 % slovenskih otrok prekomerno telesno težo, od 5. do 12. leta pa že posedujejo vsaj en dejavnik tveganja za obolenje srca in ožilja. Glavna vzroka za slabo zdravje otrok sta premalo gibanja in nezdrava prehrana.

Pomemben poudarek je na strokovno vodeni vadbi, kjer otroci spoznavajo osnove gibanja skozi igro. S spoznavanjem vseh športov (iger z žogo, atletike, gimnastike, plesa) popeljemo otroke do vsestranskega razvoja in jim pomagamo pri kasnejši izbiri in specializaciji v šport po njihovi izbiri.

Organiziramo razne tabore (zimske, letne), kjer se otroci naučijo v prvi vrsti samostojnosti. Program popestrimo z raznimi tečaji plezanja, rolanja, smučanja, jahanja, plavanja …

Na zabaven in koristen način preživljamo prosti čas!

Gibanje, zdrava prehrana in pozitiven, optimističen odnos do življenja so pomembni dejavnik, ki vsekakor izboljšujejo kakovost našega življenja.