Sporti Gibalček

Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures.
ZA OTROKE OD 2. DO 6. LETA STAROSTI

SPORTI GIBALČEK


KRŠKO:

KOPRIVNICA:

BRESTANICA:

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Vse, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ne more več nadoknaditi. Njegove aktivnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na njegov razvoj in na oblikovanje sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti.V največji meri lahko otroci motorične spretnosti razvijejo do 6. leta starosti. To je obdobje, v katerem so najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo združenje v gibalne strukture na višjem nivoju. Do začetka pubertete je ta razvoj še vedno dokaj strm, čeprav je nekoliko manjši vzpon kot do 6. leta.

Z naravnimi oblikami gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje…) razvijamo motorične sposobnosti. Vplivamo na celostni razvoj otroka. S pravilno vodeno vadbo vplivamo tudi na razvoj kinestetičnega občutka, spoznavanje lastnih telesnih zmogljivosti in razvoj pozitivnih osebnostnih značilnosti. Razvijamo vztrajnost, disciplino, sodelovanje, empatijo in vrstniško pomoč. Osredotočimo se na reševanje kompleksnih problemov (motoričnih, socialnih in miselnih). Znamo prenašati gibalne izkušnje in znanje na druga življenjska področja. Z vadbo krepimo imunsko sposobnost organizma, kar pomeni, da ohranjamo zdravje in zdrav način življenja saj s pomočjo igre in otroku prijetnih nalog razvijamo pozitiven odnos do športa in gibanja tudi v kasnejšem obdobju.

Z gibanjem in igro stimuliramo možgane in spodbujamo povezave med sinapsami. S pravilno in usmerjeno vadbo razvijamo tako motorični kot tudi intelektualni razvoj otroka. Z zgodnjim stimuliranjem možganov spodbujamo k večji pozornosti, mišljenju in funkcionalnemu znanju. Število in hitrost ustvarjanja možganskih sinaps sta največja v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja, zato pri vadbi poleg motoričnega razvoja, ki ga dosežemo z naravnimi oblikami gibanja (tek, kotaljenje, plazenje, ravnotežje…), razvijamo tudi intelektualni razvoj z vajami za prepoznavanje simbolov in znakov.

Športno društvo Sporti organizira vadbo v telovadnici za najmlajše. Pomemben poudarek je na strokovno vodeni vadbi, kjer otroci spoznavajo osnove gibanja skozi igro. S spoznavanjem vseh športov (iger z žogo, atletike, gimnastike, plesa) in izvajanjem gibalne pismenosti (naravne oblike gibanj) popeljemo otroke do vsestranskega razvoja in jim pomagamo pri kasnejši izbiri in specializaciji v šport po njihovi izbiri. Vadba je organizirana za otroke od 2. leta naprej.


LOKACIJE:

KRŠKO

LOKACIJAtelovadnivca OŠ Mihajla Rostoharja, Krško

URNIK 2022/2023:

Z vadbo pričnemo v tednu med  19. 9. 2022 in 23. 9. 2022.

V septembru bo vadnina polovična (10€).

Prvi obisk je BREZPLAČEN. Obvezna je predhodna prijava (prijavnica se nahaja spodaj).

CENA: 

1 OBISK

10€

MESEČNA VADNINA ZA OBISKOVANJE VADBE 1X TEDENSKO

20€

Prvi obisk je brezplačen.

Informacije na info@sd-sporti.si oz. na 040/335-439 (Klemen) in 040/762-559 (Janja)

Prijavo pa oddate tako da izpolnite spodnjo prijavnico.

Pridruži se nam tudi ti. SE VIDIMO!

KOPRIVNICA

Športno društvo Sporti organizira vadbo v telovadnici za najmlajše. Pomemben poudarek je na strokovno vodeni vadbi, kjer otroci spoznavajo osnove gibanja skozi igro. S spoznavanje vseh športov (iger z žogo, atletike, gimnastike, plesa) popeljemo otroke do vsestranskega razvoja in jim pomagamo pri kasnejši izbiri in specializaciji v šport po njihovi izbiri. Vadba je organizirana za otroke od 3. leta naprej in poteka od oktobra do junija. Vsak mesec namenimo eni športni panogi in zajamemo vse naravne oblike gibanja s katerimi razvijamo motorične sposobnosti.

LOKACIJAtelovadnica OŠ Koprivnica, Koprivnica (telovadnica)

URNIK 2022/2023:

Prvi obisk je BREZPLAČEN. Obvezna je predhodna prijava (prijavnica se nahaja spodaj).

CENA:

1 OBISK

10€

MESEČNA VADNINA

20€

Prvi obisk je brezplačen.

Informacije na info@sd-sporti.si oz. na 040/335-439 (Klemen) in 040/762-559 (Janja)

 Prijavo pa oddate tako da izpolnite spodnjo prijavnico.

Pridruži se nam tudi ti. SE VIDIMO!

BRESTANICA

Športno društvo Sporti organizira vadbo v telovadnici za najmlajše. Pomemben poudarek je na strokovno vodeni vadbi, kjer otroci spoznavajo osnove gibanja skozi igro. S spoznavanje vseh športov (iger z žogo, atletike, gimnastike, plesa) popeljemo otroke do vsestranskega razvoja in jim pomagamo pri kasnejši izbiri in specializaciji v šport po njihovi izbiri. Vadba je organizirana za otroke od 3. leta naprej in poteka od oktobra do junija. Vsak mesec namenimo eni športni panogi in zajamemo vse naravne oblike gibanja s katerimi razvijamo motorične sposobnosti.

LOKACIJA: vrtec Brestanica

URNIK 2022/2023:

Prvi obisk je BREZPLAČEN. Obvezna je predhodna prijava (prijavnica se nahaja spodaj).

CENA:

1 OBISK

10€

MESEČNA VADNINA

20€

Prvi obisk je brezplačen.

Informacije na info@sd-sporti.si oz. na 040/335-439 (Klemen) in 040/762-559 (Janja)

 Prijavo pa oddate tako da izpolnite spodnjo prijavnico.

Pridruži se nam tudi ti. SE VIDIMO!


PRIJAVNICA:


VADBENE SKUPINE

1. SKUPINA – otroci, stari 2 – 3 leta (skupaj s starši)

Poudarek je na usvajanju naravnih oblik gibanj in njihovo skladno in sproščeno izvajanje (hoja, tek, plazenje, lazenje, meti, plezanje, vlečenje, potiskanje, nošenje, kotaljenje, vrtenje, skoki, brcanje). Skozi vadbo se otroci naučijo nositi, metati in kotaliti različne žoge in balone. Igrajo se z rutkami in jih prenašajo. Naučijo se ujeti žogo, jo kotaliti in brcniti. Pri Sporti gibalčku bomo razvijali ravnotežje na mestu in v gibanju. Spoznali se bomo z osnovami gimnastike, atletike in otroških plesov. Spoznavali barve. Igrali se bomo različne elementarne igre in spoznavali živali, pojme in predmete. Vadba poteka skupaj s starši, enkrat tedensko, pod strokovnim vodstvom vaditelja.

2. SKUPINA – otroci, stari 3 – 4 leta

Poudarek je na razvijanju motorike skozi igro z usvajanjem naravnih oblik gibanj in njihovo skladno in sproščeno izvajanje (hoja, tek, plazenje, lazenje, meti, plezanje, vlečenje, potiskanje, nošenje, kotaljenje, vrtenje, skoki, brcanje). Skozi vadbo se otroci naučijo nositi, metati in kotaliti različne žoge in balone. Igrajo se z rutkami in jih prenašajo. Naučijo se ujeti žogo, jo kotaliti, brcniti in si jo podajati. Z žogo poskušajo zadeti cilj in jo vržti oz. brcniti čim dlje. Pri Sporti gibalčku bomo razvijali ravnotežje na mestu in v gibanju. Spoznavali barve, simbole, števila in na zanimiv način »trenirali svoje možgančke«. Igrali se bomo različne elementarne igre in spoznavali živali, pojme in predmete. Otroci bodo spoznali osnove vseh športov (igre z žogo, atletika, gimnastika, ples …). Vadba poteka v telovadnicah enkrat tedensko pod strokovnim vodstvom dveh vaditeljev. Ob primernem vremenu tudi na prostem.

3. SKUPINA – otroci, stari 4 – 5 let

Poudarek je na razvijanju motorike skozi igro z utrjevanjem naravnih oblik gibanj v oteženih okoliščinah (hoja na gredi, tek, plazenje in lazenje po klančini naprej in nazaj, meti, plezanje, vlečenje, potiskanje, nošenje, kotaljenje, vrtenje, skoki, brcanje). Skozi vadbo se otroci naučijo nositi, metati in kotaliti različne žoge in balone. Igrajo se z rutkami in jih prenašajo ter so sposobni z ustvarjanjem in domišlijo popestriti igro. Naučijo se ujeti žogo, jo kotaliti in brcniti, si jo podajati in jo voditi (odbijati od tal). Z žogami se naučijo zadeti cilj in jo vržti in brcniti čim dlje. Pri Sporti gibalčku bomo razvijali ravnotežje na mestu in v gibanju. Spoznavali barve, simbole, števila in na zanimiv način »trenirali svoje možgančke«. Igrali se bomo različne elementarne igre in spoznavali živali, pojme in predmete. Otroci bodo spoznali osnove vseh športov (igre z žogo, atletika, gimnastika, ples …). Vadba poteka v telovadnicah enkrat tedensko pod strokovnim vodstvom dveh vaditeljev. Ob primernem vremenu tudi na prostem.